รายการคริสตจักรพลับพลา

วันอาทิตย์

 – เวลา 08:30-09:00 น.  อธิษฐานรับพระพร
– เวลา 09:00-09:50 น.  ชั้นศึกษาพระคัมภีร์
– เวลา 10:00-12:00 น.  นมัสการ – เทศนา
– เวลา 13:00-15:00 น.  กลุ่มเสริมสร้างชีวิต
พันธกิจสอนดนตรีสากล, ภาษา, ศิลปะ

วันอังคาร

 – เวลา 18:30-20:00 น.  พันธกิจสอนภาษา ชุมชนบางบัว

วันเสาร์

 – เวลา 09:30-15:00 น.  พันธกิจชุมชน

วันจันทร์ – วันศุกร์

 กลุ่มเซลล์ (Cell) ตามพื้นที่

สำนักงานคริสตจักร เปิดทำการวันอังคาร – วันอาทิตย์ 09:00-17:00 น. (ปิดวันจันทร์)