ภาพ เลี้ยงอาหารศูนย์สิรินธร

คริสตจักรพลับพลาเลี้ยงอาหารผู้ป่วย ญาติ และเจ้าหน้าที่

ณ ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ (แคลาย)

วันพุธที่ 18 มีนาคม 2015

[new_royalslider id=”3″]