ภาพเฉลิมฉลอง Easter 2015

ประมาลภาพ เฉลิมฉลอง Easter อีสเตอร์แห่งชัยชนะ

วันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2015

ณ คริสตจักรพลับพลา

[new_royalslider id=”5″]