ภาพสัมมนา “พลังเพื่อชีวิต”

ภาพสัมมนา “พลังเพื่อชีวิต” ครบรอบ 22 ปี คริสตจักรพลับพลา

วิทยากร : อ.ประยูร ลิมะหุตะเศรณี

วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2015

[new_royalslider id=”12″]