คริสตจักรพลับพลาสุราษฎร์ธานี

ยินดีต้อนรับทุกท่านร่วมรับพระพรทุกวันอาทิตย์

กิจกรรมวันอาทิตย์
09.00-10.00 น. ศึกษาพระคัมภีร์
10.00-12.00 น. นมัสการ/ เทศนา

โทรศัพท์ : 07721-3851

ที่อยู่ 97/ 6 ม.5 ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ. สุราษฏร์ ฯ 84000