คริสตจักรพลับพลาธัญบุรี

คริสตจักรพลับพลาธัญบุรี

ยินดีต้อนรับทุกท่านร่วมรับพระพรทุกวันอาทิตย์

ทุกวันอาทิตย์       9:00 – 12:00        

นมัสการ – เทศนา – สามัคคีธรรม

โทรศัพท์ : 02 577 4366

หมู่บ้านเก้าพอเพียง 261/51 หมู่ที่ 1 ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110