บ้านพันธกิจ คริสตจักรพลับพลา

เปิดสอน ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ศิลปะ ดนตรี ทักษะชีวิต ฯลฯ

ทุกวันอาทิตย์ เวลา 14:00 น.

ที่บ้านพันธกิจ คริสตจักรพลับพลา ประชานิเวศน์1

ติดต่อสอบถาม : การเปิดรับสมัครเรียน โทร : 02 9544131

บ้านพันธกิจ
ครูกอล์ฟ สอนศิลปะ
สอนดนตรี คริสตจักร
สอนภาษาอังกฤษ
สอนดนศิลปะ ภาษาอังกฤษ