คริสตจักรเด็กพลับพลา

ยินดีต้อนรับทุกท่านร่วมรับพระพรทุกวันอาทิตย์

เวลา 10:00 -12:00 น.

นมัสการ เทศนา / ชั้นเรียนตามวัย / กิจกรรมเสริมสร้างทักษะ