แผนที่ศูนย์คณะพระมหาไถ่พัทยา Arise Camp Plabpla

แผนที่ศูนย์คณะพระมหาไถ่พัทยา Arise Camp Plabpla

แผนที่ ศูนย์คณะพระมหาไถ่ พัทยา

440 หมู่ 9 ถ.สุขุมวิท กม.145 อ.บางละมุง พัทยา จ.ชลบุรี 20150
โทร. 038-422 290-1

แผนที่ศูนย์คณะพระมหาไถ่พัทยา
แผนที่ศูนย์คณะพระมหาไถ่พัทยา