เทศนา โอกาสในวิกฤติ

คำเทศนาเรื่อง : โอกาสในวิกฤติ

ผู้เทศนา: อ.สมชาย ส่องทางธรรม
วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2016
ณ คริสตจักรพลับพลา