เทศนา : “ยิ่งกว่าแกร่ง”

เทศนาเช้าวันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2019
หัวข้อ “ยิ่งกว่าแกร่ง”
พระธรรม ยอห์น 2:1-11
ผู้เทศนา ศจ.สมเกียรติ วรรณศรี

 

 • บทนำ
  • บริบท
   • อัศจรรย์แรกที่พระเยซูทำเปลี่ยนน้ำเป็นเหล้าองุ่น (หนึ่งในเจ็ดอัศจรรย์ในพระกิตติคุณยอห์น)
   • ปัญหาของครอบครัวนี้
    • คนทำงานน้อย เจ้าภาพไม่เตรียมพร้อม
    • ไม่มีเหล้าองุ่นเหลือ (ยิวมีงานเลี้ยงแต่งงานเจ็ดวัน แต่งานยังเหลืออีกสามวัน)
  • ทุกคนต้องเผชิญปัญหา แต่เราจะแกร่งขึ้นและก้าวผ่านได้อย่างไร
 • เนื้อหา
  1. เชิญพระเยซูเข้ามา
   • การเชิญเป็น เรื่องของการให้เกียรติกันและกัน
   • มีพระคัมภีร์เดิม/ใหม่ อธิบาย เรื่องการให้เกียรติ เคารพสิทธิ เรื่องการแต่งงาน การเป็นโสด
    • 1 ปต 3 เรื่องบทบาท สามีภรรยา
   • เชิญพระเยซู มาเป็นศูนย์กลาง ของชีวิตคู่/ครอบครัว เป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็น
    • จุดเริ่มต้น ระหว่างทาง/การดำเนินชีวิต
     • ทำให้คนรอบข้างเห็นความแกร่งในเรา
  2. ร้องขอความช่วยเหลือ จากพระเยซู
   • บางครั้งคำตอบอาจไม่สมดั่งใจทันที
    • ข้อ3 มารดาพระเยซูมาขอความช่วยเหลือ แต่พระเยซูกำลังทำพระราชกิจของพระบิดาอยู่ จึงตอบว่ายังไม่ใช่เวลา
    •  ลก2:49 พระเยซูตอนเด็กในพระวิหาร
   • สิ่งที่เราต้องทำคือ ยอมรับและเชื่อฟัง = วางใจ/เชื่อมั่น
    • ข้อ5 มารดาพระเยซู บอกคนใช้ให้ทำตามที่พระเยซูสั่ง
    • วางใจ ว่าาจะได้รับ
     • การแก้ไขปัญหา การแสวงหาสิ่งที่ขาดหาย/เหือดแห้ง(ความรักหนุ่มสาว) ยอมรับคำตอบ
  3. เชื่อฟังคำสั่ง ของพระเยซู
   • ข้อ7-8 คนรับใช้ทำตาม
    • เหล้าองุ่นปกติบ่มในถุงหนัง แต่น้ำในโอ่งปกติไว้ทำอย่างอื่นเช่น ล้างเท้า
   • เชื่อฟังอย่างหมดใจ สำคัญและจำเป็น
    • ทำมากเกิน/ทำน้อยเกินจากคำสั่ง ไม่ดี
   • ข้อ9-10 เชื่อฟังแล้วผลลัพธ์ ออกมาดีเยี่ยม
    • เหล้าองุ่นชั้นดี ภาษากรีก =sapa น้ำตาลเยอะน้ำน้อย kalos ชั้นดี —> ใช้ในพิธีกรรมได้
 • สรุป
  • น้ำธรรมดา ในภาชนะธรรมดา ผ่านคนที่ชีวิตดูเหมือนต่ำต้อยในสายตาคนอื่น
   • อย่าดูถูกตัวเอง เราเป็นภาชนะที่มีคุณค่าในสายตาของพระเจ้า
  • พระเยซู เปลี่ยนความตายให้มีชีวิตได้ turn death to life