เทศนา จงลุกขึ้นกำจัดข้อบกพร่อง

คำเทศนาเรื่อง : จงลุกขึ้นกำจัดข้อบกพร่อง

ผู้เทศนา: อ.วิลาศ ธีร์สิรินวคุณ
พระธรรม: สดุดี 119:1-16
วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2016
ณ คริสตจักรพลับพลา

httpv://youtu.be/0aLL9pQeZac