เทศนา : ความจำเป็นในการทำพันธกิจวัยรุ่น

คำเทศนาเรื่อง : ความจำเป็นในการทำพันธกิจวัยรุ่น

ผู้เทศนา: อ.สุดใจ กฤษณกาญจน์
พระธรรม: กันดารวิถี 14:1-4
วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2016
ณ คริสตจักรพลับพลา