เทศนาฟื้นฟู ครบรอบ 22 ปี

เทศนาฟื้นฟูครบรอบ 22 ปี คริสตจักรพลับพลา

โดย อาจารย์ประยูร ลิมะหุตะเศรณี

วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2015

ณ คริสตจักรพลับพลา