คริสตจักรพลับพลา

คริสตจักรพลับพลา เป็นศาสนสถานในคริสต์ศาสนานิกายโปรเตสแตนท์ ที่จดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย สังกัดอยู่ในมูลนิธิคริสตจักรคณะแบ๊บติสต์ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1993

เรามีความตั้งใจที่แน่วแน่ที่จะทำงานรับใช้สังคมไทย เพื่อนำการพัฒนา การส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า มาให้กับเพื่อนพี่น้องปวงชนชาวไทยด้วยกัน  โดยเหตุนี้เราได้ระดมความร่วมมือกับ บุคลากรในคริสตจักร อาสาสมัครหน่วยงานและองค์กรคริสเตียนต่างๆ ที่มีหัวใจและมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน ทำกิจกรรมต่างๆ  ร่วมกันมาโดยตลอด อาทิเช่นในช่วงปิดภาคการศึกษา เราร่วมมือกับมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทยจัดให้มีค่ายครอบครัวค่ายภาษาอังกฤษให้กับเยาวชน และในทุกเดือนจะมีการออกไปร้องเพลงให้กำลังใจผู้ป่วยที่ศูนย์ฟื้นฟูฯสิรินธร และนอกจากนี้ยังเปิดสอนทักษะดนตรีสากล สอนสนทนาภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก สนทนาภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใหญ่ สอนศิลปะเสริมสร้างพัฒนาเด็กเล็ก ที่คริสตจักร อย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์ อีกด้วย

พลับพลา

ขอเชิญทุกท่าน ร่วมรับพระพรทุกวันอาทิตย์ เรายินดีรับใช้ทุกท่านด้วยมิตรไมตรีจากองค์พระผู้เป็นเจ้า