สรรเสริญ นมัสการพระเจ้า 24/4/2016

สรรเสริญ นมัสการพระเจ้า

ผู้นำนมัสการ: อ.ศริณยา ยุทธโยธิน

วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2016

ทีมนมัสการ คริสตจักรพลับพลา

ณ คริสตจักรพลับพลา

httpvh://www.youtube.com/watch?v=9zLrSoq-Sqc