สรรเสริญนมัสการ 13/3/2016

สรรเสริญ นมัสการพระเจ้า

ผู้นำนมัสการ: คุณเฉลิมชัย ยิ่งโรจน์ธรากุล

วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2016

ทีมนมัสการ คริสตจักรพลับพลา

ณ คริสตจักรพลับพลา