ภาพค่ายรีทรีตผู้นำ “เพื่อนร่วมรับใช้”

ประมวลภาพค่ายรีทรีตผู้นำ “เพื่อนร่วมรับใช้”

วิทยากร : อ.พัฒน์วิทย์ องค์เจริญ และทีม YFC

วันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2016

ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท จ.ปทุมธานี

คลิกที่นี่!! ชมภาพทั้งหมดจาก facebook