พันธกิจ วัยทำงาน Phenomenon

ทุกบ่ายวันอาทิตย์ เวลา 13:00 – 14:30 น. 

ห้อง 202 คริสตจักรพลับพลา