พันธกิจ กำลังใจผู้ป่วย

ทุกอาทิตย์ที่ 3 ของเดือน เวลา 12:30 – 15:00 น. 

ร้องเพลง อธิษฐาน ให้กำลังใจผู้ป่วย ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ สิรินธร (แยกแคลาย)

ภาพเลี้ยงอาหารที่ศูนย์สิรินธรฯ วันพุธที่ 18 มีนาคม 2015

ภาพเลี้ยงอาหารที่ศูนย์สิรินธรฯ วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2015