บทความ: เชื่อและวางใจ

เชื่อและวางใจ !!

หลังจากที่ อัครทูตเปาโล ได้พบและมีประสบการณ์ส่วนตัวกับพระคริสต์ เขาได้มีชีวิตที่ยอมจำนนต่อพระคริสต์อย่างสิ้นเชิง ด้วยความเชื่อที่มีเต็มแน่นในใจ ความคิดและจิตใจของเขา จึงเต็มไปด้วยความกล้าหาญ มีความอดทนและมุ่งมั่นเป็นอย่างยิ่ง 

แม้จะต้องเผชิญหน้ากับการทดลองต่างๆ อย่างมากมาย และยังมีความเลวร้ายต่างๆ ประเดประดังเข้ามาในชีวิตอย่างไม่หยุดหย่อน แต่เขาเองก็ไม่ได้เห็นว่า ความมั่นคงและปลอดภัยของตัวเขาเองเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด เพราะเป้าหมายสูงสุดในชีวิตของเขาคือ การประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ ให้กับกลุ่มคนที่ไม่เคยได้ยินมาก่อน  ในทุกๆ ที่ ด้วยทุกรูปแบบ และ ทุกวิธีการ !!

ดังที่ท่านเคยได้กล่าวไว้ว่า “และบัดนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงบังคับให้ข้าพเจ้าไปกรุงเยรูซาเล็ม  ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับข้าพเจ้าที่นั่น รู้เพียงแต่ว่า ในทุกเมือง พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเตือนว่า คุกและความยากลำบาก ได้รอคอยข้าพเจ้าอยู่ ถึงกระนั้น ข้าพเจ้าถือว่าชีวิตของข้าพเจ้าไม่ได้มีคุณค่าอันใดสำหรับตน ขอเพียงแต่ข้าพเจ้าวิ่งให้ถึงหลักชัย และทำภารกิจซึ่งองค์พระเยซูเจ้าทรงมอบหมายให้สำเร็จก็แล้วกัน คือภารกิจในการเป็นพยานถึงข่าวประเสริฐแห่งพระคุณของพระเจ้า”  ( กิจการ 20:23-24 )

จะมีสิ่งใดที่จะทำให้เรามีกำลังและความกล้าหาญได้ดีอย่างที่ท่านอัครทูตผู้นี้  โดยเฉพาะในภาวะที่ชีวิตของเราต้องเผชิญหรือ ก้าวเดินไปบนเส้นทางที่เต็มไปด้วยความทุกข์ อุปสรรค ความเจ็บปวด ความเจ็บป่วย ความขัดสน ความวิตกกังวลใจ ความกลัว ความคิดและจิตใจเต็มไปด้วย ความเหน็ดเหนื่อย อ่อนล้า สับสน และ สิ้นหวัง เรี่ยวแรงและพละกำลังสูญสิ้นไปได้อีกเล่า ?

การที่มีความเชื่อและวางใจในพระสัญญาของพระคริสต์  และศักยภาพและความสามารถในการมองเห็นเส้นทางและวิกฤติในชีวิต ผ่านเลนส์ ( กระบวนทัศน์ : Paradigms ) แห่งความเชื่อ ซึ่งหมายถึง การมองเห็นว่าโลกนี้ไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิต แต่สิ่งที่พระคริสต์จัดไว้ให้หรือทรงมอบหมายนั้น สำคัญ และ มีค่า ยิ่งกว่าสิ่งอื่นใด และด้วยการมีกรอบความคิดและมุมมองที่ถูกต้อง จึงทำให้เปาโลตอบสนองต่อวันเวลาที่เต็มไปด้วยความเลวร้ายและเจ็บปวด ด้วยความอดทนและยินดีได้.. คุณเป็นแบบนี้อยู่ไหม ?

โดย ศจ.สมเกียรติ วรรณศรี