นมัสการด้วยเสียงเพลง 28 ตุลาคม 2018

สรรเสริญ นมัสการพระเจ้า

ผู้นำนมัสการ: คุณ

วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2018

ทีมนมัสการ คริสตจักรพลับพลา

ณ คริสตจักรพลับพลา