นมัสการด้วยเสียงเพลง 19 มกราคม 2020

สรรเสริญ นมัสการพระเจ้า

วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2020

ทีมนมัสการ คริสตจักรพลับพลา

ณ คริสตจักรพลับพลา