นมัสการ 6/9/2015

สรรเสริญ นมัสการพระเจ้า

ผู้นำนมัสการ: อ.ศริณยา ยุทธโยธิน

วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2015

ทีมนมัสการ คริสตจักรพลับพลา

ณ คริสตจักรพลับพลา