นมัสการ 26/4/2015

ผู้นำนมัสการ: คุณสุมาลี คำอ้อ

วันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2015

ทีมนมัสการ คริสตจักรพลับพลา

ณ คริสตจักรพลับพลา