นมัสการ 14/6/2015

ผู้นำนมัสการ: อ.ศริณยา ยุทธโยธิน

วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน 2015

ทีมนมัสการ คริสตจักรพลับพลา

ณ คริสตจักรพลับพลา