นมัสการฟื้นฟู 4/7/2015

นมัสการฟื้นฟู เฉลิมฉลองครบรอบ 22 ปีคริสตจักรพลับพลา

ผู้นำนมัสการ: คุณหทัยพัชร์ สงวนไทร

วันอาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม 2015

ทีมนมัสการ คริสตจักรพลับพลา

ณ คริสตจักรพลับพลา