นมัสการด้วยเสียงเพลง 9 กุมภาพันธ์ 2020

สรรเสริญ นมัสการพระเจ้า

วันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2020

ทีมนมัสการ คริสตจักรพลับพลา

ณ คริสตจักรพลับพลา

นำโดย คุณวันวิสา ยุทธโยธิน
1. มาเร็วมาร้องสรรเสริญพระเจ้า G
2. อยู่ในพระทัยพระองค์ G
3. เราชูมือขึ้นต่อพระองค์ C
4. นามอัศจรรย์ A
5. สุดหัวใจ E