นมัสการด้วยเสียงเพลง 2 กุมภาพันธ์ 2020

สรรเสริญ นมัสการพระเจ้า

วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2020

ทีมนมัสการ คริสตจักรพลับพลา

ณ คริสตจักรพลับพลา

นำนมัสการโดย คุณชนัดดา โหมน้อย
รายชื่อเพลง
1 . รักแท้ F
2. อิมมานูเอล tw (เต็มเพลง) E
3. E เราล้มลง (เข้า คอรัส เราร้องบริสุทธิ์…)
4. ร้องต่อราชา C
5. ข้าจะร้องออกพระนาม c (ขึ้นร้องรับ ร้องเฉพาะร้องรับ)
6. อิมมานูเอล (เฉพาะร้องร้บ)