นมัสการด้วยเสียงเพลง 15 กันยายน 2019

สรรเสริญ นมัสการพระเจ้า

วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2019

ทีมนมัสการ คริสตจักรพลับพลา

ณ คริสตจักรพลับพลา

นมัสการพระเจ้าด้วยเสียงเพลง เช้าวันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2562

1. รู้สึกไหมภูเขานั้นครามกลัว
2. เมื่อพระวิญญาณพระเจ้าสวมทับข้า
3. ไม่มีพระอื่นใด
4. นมัสการเปิดฟ้าสวรรค์
5. ไฟเพลิงที่เผาผลาญ