นมัสการด้วยเสียงเพลง 13 มกราคม 2019

สรรเสริญ นมัสการพระเจ้า

วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2019

ทีมนมัสการ คริสตจักรพลับพลา

ณ คริสตจักรพลับพลา