นมัสการด้วยเสียงเพลง 11 สิงหาคม 2019

สรรเสริญ นมัสการพระเจ้า

วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2019

ทีมนมัสการ คริสตจักรพลับพลา

ณ คริสตจักรพลับพลา

นมัสการพระเจ้าเช้าวันอาทิตย์ 11 สิงหาคม 2019
1. โปรดเถิดพระวิญญาณ
2. ข้ามานมัสการ
3. นามพระองค์นั้นช่างอัศจรรย์
4. ร้องต่อราคา
5. ไม่มีสิ่งใดเป็นไปไม่ได้
ร้องนำโดย : มย. ชนัดา โหมน้อย