นมัสการด้วยเสียงเพลง 03 มีนาคม 2019

สรรเสริญ นมัสการพระเจ้า

วันอาทิตย์ที่ 03 มีนาคม 2019

ทีมนมัสการ คริสตจักรพลับพลา

ณ คริสตจักรพลับพลา

เพลงนมัสการเช้าวันอาทิตย์ที่ 03 มีนาคม 2019
1. เมตตาหลั่งมา
2. ทรงเป็นความหวังใจ
3. พระเยซู เป็นที่รักของข้า
4. ข้าจะรักและบูชา
5. ฤดูกาลใหม่