จดหมายจากมิชชั่นนารี ชุติมา จันทรสม (แคน)

จดหมายจากมิชชั่นนารี ชุติมา จันทรสม (แคน) , ประเทศอังกฤษ

เดือน พฤศจิกายน 2015

Prayer letter