คำเทศนา กำจัดจุดอ่อน

คำเทศนาเรื่อง กำจัดจุดอ่อน

พระธรรม โรม 8

โดย อ.วรพงศ์ จริยพฤทธิพงศ์

httpv://youtu.be/0hyPdYtT6Ew