คำพยานชีวิต นายแพทย์คานัน สุขพระคุณ

คำพยานชีวิต นายแพทย์คานัน สุขพระคุณ

วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2016

ณ คริสตจักรพลับพลา

httpvh://youtu.be/x6l4-KzXHew